Tom Bergevoet Architecture is een ontwerpbureau gespecialiseerd in architectuur, stedenbouw en onderzoek. De projecten van het bureau zijn uiteenlopend van schaal en programma maar komen allen tot stand vanuit dezelfde ambitieuze en onderzoekende houding naar op maat ontworpen oplossingen.


Het bureau werkt vanuit de overtuiging dat elke ontwerpopgave een unieke samenkomst is van opdrachtgever en locatie. De architect vervult hierbij de rol van uitvinder en heeft als taak om voor elke opdrachtgever en voor elke plek een passend ontwerp uit te vinden.


Op basis van een zorgvuldige analyse van de randvoorwaarden - zoals het budget, de technische mogelijkheden, de regelgeving en de beschikbare planning – wordt voor elk project een ruimtelijk model ontwikkeld. Dit model vormt het conceptmatige kader van het project, waarbinnen veranderingen mogelijk blijven gedurende het proces van uitwerking zonder dat het eindresultaat ongewis wordt. 

 

Terugkerende thema's hierbij zijn flexibiliteit en duurzaamheid, hergebruik en de omgang met monumentaal erfgoed, zorgvuldige, kostenbewuste detaillering en de juiste balans tussen leefbaarheid en identiteit.


Tom Bergevoet Architecture bestaat uit een vaste kern van enthousiaste medewerkers en een uitgebreid netwerk van specialisten en adviseurs, waardoor uit een breed spectrum aan expertise kan worden geput. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt elk proces op maat ingericht. Bij complexere projecten voor grotere opdrachtgevers als ontwikkelaars of gemeenten vormt het bureau een gedegen en professionele sparringpartner. Voor projecten in de particuliere opdrachtgevers biedt het bureau een goede persoonlijke projectbegeleiding.